Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podało wysokość opłat za wodę i ścieki. Od 29 sierpnia 2022 r. obowiązują nowe stawki.


Stawki za wodę i ścieki ustalają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i to one wysyłają wnioski o nową taryfę do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. Wody Polskie sprawdzają, czy dane przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne uwzględniło rzeczywiste koszty zaopatrzania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Interweniują tylko w sytuacji, gdzie z wniosków wynika, że do stawek doliczane są dodatkowe koszty niezwiązane z wodą.


Szczegóły: Decyzja o nowych stawkach opłat za wodę i ścieki w Gminie Brwinów:

http://bpwik.pl/informacja_o_zatwierdzeniu_taryf_za_zbiorowe_zaopatrzenie_w_wode_i_zbiorowe_odprowadzenie_sciekow_na_terenie_gminy_brwinow_na_okres_3_lat-2011.html