Анкета - опитування потреб і планів громадян України

 Міністерство внутрішніх справ і адміністрація просить громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, заповнення анонімної анкети.

 

Добровільна і анонімна анкета потрібна для діагностики потреб громадян України, які втекли від війни. Отримана інформація сприятиме плануванню відповідної допомоги біженцям Урядом Республіки Польщі.

 

Опитування можна  заповнити онлайн на комп’ютері, телефоні чи планшеті. Опитування потрібно заповнити до 31 серпня 2022 року.

 

Посилання на опитування на українській мові:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk

 

 

 

Ankieta dotycząca potrzeb i planów obywateli Ukrainy

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Polski po 24 lutego 2022 r. o wypełnienie anonimowej ankiety.

Dobrowolna i anonimowa ankieta służy do diagnozowania potrzeb obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Pozyskane informacje ułatwią zaplanowanie odpowiedniej pomocy uchodźcom przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

Ankiety w formie on-line można wypełniać na komputerze, telefonie czy tablecie. Ankiety należy wypełnić w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

 

Link do ankiety w języku ukraińskim:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk