Celem poprawy efektywności energetycznej budynków jest osiągnięcie jak najwyższych i najlepszych parametrów cieplnych, przy zastosowaniu nowoczesnych, dobrej jakości oraz ekologicznych rozwiązań, a w konsekwencji oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Oszczędzanie energii polega na zmniejszeniu jej zużycia przy zachowaniu osiągnięcia takich samych efektów. Mniejsze zużycie energii to ograniczenie wydobycia surowców naturalnych, np. węgla, ropy lub gazu, powodujących emisję dwutlenku węgla oraz innych substancji szkodliwych do atmosfery. Optymalne zużycie energii to niższe rachunki za prąd. W sytuacji wzrostu cen energii właściwa efektywność energetyczna budynków jest kluczowym rozwiązaniem. Efektywność energetyczna budynku (sprawność energetyczna), to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Aby dom lub mieszkanie było energooszczędne, można dokonać w nim pewnych modernizacji. Niektóre z nich są proste do wykonania (np. wymiana żarówek na LED, gaszenie niepotrzebnego światła, wyłączanie urządzeń z trybu czuwania), a inne to większe inwestycje (np. ocieplenie budynku, wymiana pieca, wymiana okien). O tym, jak poprawić efektywność energetyczną informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii na stronie: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow. Informacje na temat obowiązujących przepisów, podstawowej wiedzy technicznej umożliwiającej podjęcie decyzji o wyborze optymalnego rozwiązania oraz o dofinansowaniu w ramach prowadzonych programów i projektów związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych znajdują się w zakładce Efektywność energetyczna budynków. Zamieszczone wiadomości są przydatne zarówno na etapie projektowania i budowy domu, jak i użytkowania już istniejących budynków lub ich części (lokali mieszkalnych). Porady są kierowane do szerokiego grona odbiorców, m.in.: właścicieli i użytkowników budynków lub ich części, inwestorów, zarządców budynków, przedsiębiorców budowlanych, architektów, osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.