Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje o zasadach naboru na turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez PFRON.