Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału konsultacjach społecznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje trwają od 30 lipca do 15 września 2021 r.

Opracowany projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to m.in. odpowiedź na wyzwania wynikające z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych i w obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla Wspólnej Polityki Rolnej. Uwagi i opinie do projektu Planu należy składać za pośrednictwem: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [pdf]