Dr inż. Sławomira Hajduk z Politechniki Białostockiej zwraca się o wypełnienie do 31 lipca 2021 r. ankiety, w których mieszkańcy mogą ocenić swoją miejscowość i pracę urzędników.

wersja PL: https://www.webankieta.pl/ankieta/649130/smart-cities-2021-pl.html

wersja ENG: https://www.webankieta.pl/ankieta/649148/smart-cities-2021-eng.html