Europejska kampania „Rights for all seasons/prawa przez cały rok” zwraca uwagę na prawa pracowników sezonowych. Więcej informacji w urzędach prac oraz na stronach rights for all seasons lub EURES.