Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłasza kolejną edycję konkursu. Do 31 lipca br. można zgłaszać prace naukowe, popularno-naukowe i inne związane z problematyką rozwoju wsi lub prace prezentujące dorobek kulturowy, inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć, pamiętniki) itp. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną oraz możliwość wydania pracy w postaci książkowej.