W sezonie wakacyjnym i urlopowym ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży – także na placach zabaw i na obiektach małej architektury sportowo-rekreacyjnej.

Czytaj więcej…