Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym. Jego celem jest m. in. promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego, 2-minutowego filmu na temat trzech filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu złotych zasad.


Wizja Zero to międzynarodowa kampania mająca doprowadzić do zera liczbę ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych oraz znacznie zmniejszyć ich występowanie. Wszystkie siedem zasad Wizji Zero to:


Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program.
Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.
Zasada 5: Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.
Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.
Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi i finansowymi.
Zgłoszenia konkursowe można przesyłać od 30 czerwca do 30 września br. na adres e-mail: wizjazero(at)krus.gov.pl

Więcej informacji pod adresem: www.krus.gov.pl/konkursy

Honorowy patronat nad konkursem w roku jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.