Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, chcąc monitorować sytuację społeczną i ekonomiczną ludności, prowadzą badania zmian sytuacji społecznej w czasie pandemii – stąd prośba o wypełnienie anonimowej ankiety.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_cQl6Ri6RODnmbaE7-Et7tDpFFMAcWGLe78-YymUwk-Ueg/viewform