Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada montaż nowych automatów biletowych oraz przeprowadzenie w marcu ankiety dotyczącej jakości swoich usług.

Nowe biletomaty urządzenia zastąpią automaty starej generacji, będące w użytku od 2012 roku. W ramach zawartej umowy firmą ASEC S.A. dostarczy i zainstaluje we wskazanych przez spółkę WKD lokalizacjach, obejmujących perony wszystkich stacji i przystanków osobowych linii WKD,  nowe automaty biletowe spełniające określone wymagania techniczne, niezawodności, funkcjonalne, w tym w zakresie pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenia, zapewniając możliwość dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych (blik, karty płatnicze stykowe, bezstykowe), będą posiadać udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Odpowiednia wysokość i kąt pochylenia monitora zapewnią pełne dostosowanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Montaż 30 sztuk biletomatów ma zakończyć się do dnia 31.05.2020. – Warszawska Kolej Dojazdowa rozwija system elementów i urządzeń infrastruktury, wykorzystujących do swojego bieżącego funkcjonowania odnawialne źródła energii. Automaty biletowe zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie zużywanej zamiennie energii konwencjonalnej. Faktyczny udział wytworzonej energii słonecznej za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych będzie na bieżąco monitorowany, co umożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na rozbudowę tego rodzaju systemu pozyskiwania „czystej” energii na innych elementach infrastruktury kolejowej w obrębie peronów przystankowych linii WKD – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Pasażerowie mogą ocenić działalność WKD, biorąc udział w badaniach marketingowych dotyczących jakości usług świadczonych przez Spółkę w 2019 r. Ankieta została zamieszczona na stronie internetowej wkd.com.pl. Można ją też wypełnić w formie papierowej - formularz można pobrać w kasach biletowych WKD. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.