Z wyników badań statystycznych korzystają m.in. organy państwa, przedsiębiorcy, uczniowie - wszyscy poszukujący informacji o kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. Źródłem danych są nie tylko spisy powszechne, ale również systematyczne badania ankietowe.