Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych pn. „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Szkoły mogą zgłaszać udział w konkursie do 4 marca br. do Placówki Terenowej KRUS Błonie.
 
Celem Konkursu jest m.in. promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).
 
Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS Błonie pod nr telefonu 22 725 40 44 oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie.
 
Regulamin
Karta zgłoszenia