Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia Agencji Pocztowej w Brwinowie.

Do 17 października 2021 r. trwają konsultacje dotyczące projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza w nowej perspektywie rozdania środków unijnych.

Do 10 października 2021 r. trwają konsultacje projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci do szkół.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału konsultacjach społecznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje trwają od 30 lipca do 15 września 2021 r.