Prowadzone w grudniu badania związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczyć będą środowiska przyrodniczego, wód powierzchniowych, jakości powietrza, analizy krajobrazu oraz obiektów cennych kulturowo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje o zasadach naboru na turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez PFRON.

Nadal prowadzone są badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 335 „Przyszłość” informuje o terminach zbiorowych polowań na terenie gminy Brwinów.

Czytaj więcej…

KRUS zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych i  uczy prawidłowego zachowania. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą zgłoszenie, zostaną rozlosowane hulajnogi.