Od niedzieli 1 maja na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Przewidywany czas trwania ryzyka: do 31.12.2022 r.

Czytaj więcej...

logo-modrMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników, producentów, wystawców, a także mieszkańców obszarów wiejskich i wszystkich zainteresowanych na czerwcowe Dni Pola.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Czytaj więcej...

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zwracają się z apelem o podpis pod deklaracją poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Kodeksu Korwina”.