Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z przeprowadzonymi negocjacjami honorowanie oferty „Wspólny bilet ZTM – WKD” na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz, zostało przedłużone do dnia 30.06.2013 r. (włącznie).

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. informuje o nowych rozkładach jazdy, które obowiązywać będą od 14 kwietnia 2013 r.

Poczta Polska S.A. poszukuje chętnych do otwarcia agencji pocztowej w Brwinowie. Dotychczasowa, znajdująca się przy ul. 11 Listopada 4F/F kończy działalność.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków EFS na dofinansowanie projektów w ramach POKL 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1” Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Dla uczniów szkół podstawowych został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi- powiedz STOP upadkowi!”