Link do formularzy deklaracji/korekty na platformie ePUAP 

...


Dokumenty

Tytuł Pobierz
Osiągniete poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów Pobierz Podgląd
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brwinów za 2019 rok Pobierz Podgląd
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów Pobierz Podgląd
uchwała szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakrseie odbierania odpadów komunalnych Pobierz Podgląd
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych 2021r. Pobierz Podgląd
Osiągane przez Gminę Brwinów poziomy recyklingu - 2021 r. Pobierz Podgląd
Oświadczenie PSZOK Pobierz
Regulamin PSZOK 2021 Pobierz Podgląd
Wniosek o użyczenie kompostownika Pobierz Podgląd
Rejestr Działalności Regulowanej Pobierz Podgląd
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2018r. Pobierz Podgląd
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi na terenie Gminy Brwinów za rok 2018 Pobierz Podgląd
Osiągnięte przez gmine Brwinów poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 2018 Pobierz
Uchwała nr XXII.201.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Programu użyczania kompostowników Pobierz Podgląd
Uchwała nr XII.115.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług Pobierz Podgląd
Załącznik do uchwały nr XXII.201.2016 Pobierz Podgląd
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunaln Pobierz Podgląd
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Pobierz Podgląd
Osiągnięte przez gmine Brwinów poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 2016 Pobierz Podgląd
Osiągnięte przez gmine Brwinów poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 2017 Pobierz Podgląd

Harmonogram odbioru odpadów