projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 7, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obszar7

pdf

1. projekt mpzp Brwinów - obszar nr 7- tekst

Rozmiar: 695.25 kb
Odsłon : 255
Data dodania: 2022-02-22
pdf

3. uzasadnienie do projektu mpzp Brwinów - obszar nr 7

Rozmiar: 237.04 kb
Odsłon : 106
Data dodania: 2022-02-22
pdf

4. prognoza oddziaływania na środowisko do mpzp Brwinów - obszar nr 7 - tekst

Rozmiar: 816.52 kb
Odsłon : 42
Data dodania: 2022-02-22
pdf

2. projekt mpzp Brwinów - obszar nr 7- rysunek

Rozmiar: 21.20 mb
Odsłon : 275
Data dodania: 2022-02-22
pdf

5. prognoza oddziaływania na środowisko do mpzp Brwinów - obszar nr 7 - rysunek

Rozmiar: 28.33 mb
Odsłon : 79
Data dodania: 2022-02-22