Wyłożenie: "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 7, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki obejmują:

1. Tekst projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brwinów- obszar 7

2. Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brwinów- obszar 7

3. Uzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brwinów - obszar 7

4. Prognoza  oddziaływania na środowisko  do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brwinów - obszar 7- tekst

5. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar 7  - rysunek