Wyłożenie projektu: "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 9a i 9b, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Załączniki obejmują:

1. Tekst projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brwinów- obszar nr 9a i 9b

2. Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brwinów- obszar nr 9a i 9b

3. Uzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brwinów - obszar 9a i 9b

4. Prognoza  oddziaływania na środowisko  do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brwinów - obszar  nr 9a i 9b- tekst

5. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar nr 9a i 9b  - rysunek