Działka budowlana przy ul. Pigwowej 5 ma powierzchnię 900 m kw. i przeznaczona jest pod mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze, z dopuszczeniem nieuciążliwych drobnych usług. Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej…