Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza III przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się w miejscowości Kanie, gmina Brwinów. Przetarg odbędzie się 11 maja 2023 r. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej - LINK