Gmina Brwinów odda w dzierżawę jeden lokal użytkowy w pawilonie handlowym na targowisku miejskim w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej - LINK