Gmina Brwinów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę – jest to niezagospodarowana część działki w miejscowości Brwinów o powierzchni 180 m kw.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej - LINK