Gmina Brwinów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę – jest to teren pod lokalizację garażu, niezagospodarowana część działki w miejscowości Moszna o powierzchni 24 m kw.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej