Gmina Brwinów odda w dzierżawę dwa lokale użytkowe w pawilonie handlowym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu. 

Ogłoszenie