Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza II przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grodziskiej 10 w Brwinowie. Przetarg odbędzie się 27 lutego 2023 r. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej