Gmina Brwinów odda w dzierżawę trzy lokale użytkowe w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.  

Czytaj więcej