Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż ½ udziału w działce znajdującej się w Mosznie Parceli przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną. Przetarg obędzie się 30 lipca 2021 r.

 

Numer pozycji przetargowej

Położenie

 

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

Wadium

(zł)

 

1.

 

Moszna Parcela

13

0,8752 ha

1.100.000,00

150.000,00

 

Działka będąca przedmiotem sprzedaży ma trójkątny kształt. Jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, płaska, porośnięta trawą i krzewami. Działka jest nieuzbrojona. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przyszły nabywca nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt zapewni działce dostęp do drogi publicznej. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa magazynowa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53 lub 22 738 26 94.

BIP (link do przetargu w BIPie)