Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 2 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2021 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży:

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

 

Wadium

1

Ulica Dereniowa 3

116

0,1234 ha

250 000 zł

 35 000 zł

2

Ulica Dereniowa 4

118

0,1265 ha

250 000 zł

35 000 zł

Działki będące przedmiotem sprzedaży mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą. Działki są nieuzbrojone. W ulicy Dereniowej jest gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna. W ulicy Brzoskwiniowej jest sieć elektroenergetyczna i gazowa. W ulicy Bratniej jest gminna sieć kanalizacyjna oraz gazowa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53 lub 22 738 26 94.

BIP - Ogłoszenie