Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 6 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetargi odbędą się 17 i 18 grudnia 2019 r.

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

Wadium

1

Ulica Agrestowa 8

80

0,0924 ha

170 000 zł

25 000 zł

2

Ulica Czereśniowa 6

94

0,1514 ha

275 000 zł

35 000 zł

3

Ulica Czereśniowa 4

95

0,1514 ha

275 000 zł

35 000 zł

 

Działki położone są przy gminnych drogach wewnętrznych tj. ulicy Agrestowej i Czereśniowej mającej połączenie z drogą wewnętrzną – ulicą Brzoskwiniową, która ma połączenie z drogą publiczną ulicą Bratnią. Mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą.

 

Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2019 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul.Grodziskiej 12. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Treść ogłoszenia [PDF]

Link do ogłoszenia w BIP

 

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

Wadium

1

Ulica Morelowa 5

111

0,1148 ha

221 000 zł

30 000 zł

2

Ulica Dereniowa 3

116

0,1234 ha

200 000 zł

25 000 zł

3

Ulica Dereniowa 4

118

0,1265 ha

205 000 zł

25 000 zł

 

Działki położone są przy gminnych drogach wewnętrznych tj. ulicy Morelowej i Dereniowej mającej połączenie z drogą wewnętrzną – ulicą Brzoskwiniową, która ma połączenie z drogą publiczną ulicą Bratnią. Działki mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą.

Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2019 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul.Grodziskiej 12. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53 lub 22 738 26 94.

Treść ogłoszenia [PDF]

Link do ogłoszenia w BIP