Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 950 tys. zł.

Kanie – ul. Szkolna
Działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².

Cena wywoławcza działki wynosi 950 000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 8 stycznia 2020 r. wadium w wysokości 100 000 zł.
Przetarg odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod nr 22 738 26 53, 22 738 26 94.

Ogłoszenie w BIP