Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Brwinowie przy ulicy Wspólnej 6.


Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r., o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12.

Cena wywoławcza wynosi 230 tys. zł brutto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 25 tys. zł w terminie do 20 listopada 2019 r.

Ogłoszenie w BIP