Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu dwóch działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne.

Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane działki położone w Brwinowie przy ulicy Czereśniowej, mającej połączenie z drogą publiczną ulicą Bratnią. Działki mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte drzewami i krzewami oraz trawą. Działki są nieuzbrojone. W ulicy Czereśniowej znajduje się gminna sieć wodociągowa.
Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 3 kwietnia 2019 r.


Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53.


Treść ogłoszenia [PDF]

Link do ogłoszenia w BIP