Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 950 tys. zł. 

Kanie – ul. Szkolna
Działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².
Cena wywoławcza działki wynosi 950 000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 1 lutego 2019 r. wadium w wysokości 100 000 zł.
Przetarg odbędzie się 7 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12 od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod nr 22 738 26 53, 22 738 26 94.

Link do ogłoszenia w BIP

Treść ogłoszenia [PDF]