Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Moszna Wieś.

Na sprzedaż są niezabudowane działki o powierzchni 0,0865 ha i 0,1300 ha. Cena nieruchomości wynosi 194 850 złotych netto. Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa  w dniu 30 marca 2018 roku. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53.

 

Link do ogłoszenia w BIP