Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż działek położonych w Parzniewie oraz Kaniach. Przetargi odbędą się 16 listopada 2016 r.

Parzniew: działka o powierzchni 0,9697 ha, przeznaczona pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Jest to nieruchomość narożna, położona przy dwóch asfaltowych drogach publicznych, bezpośrednio sąsiadująca z osiedlem wielorodzinnym znajdującym się od strony północnej. Dla tego terenu obowiązują ustalenia ogólne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 10 listopada 2016 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 2 381 300 zł. Przetarg odbędzie się 16 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP

Kanie, ul. Szkolna: działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 10 listopada 2016 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 890 000 zł. Przetarg odbędzie się 16 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP