Działka budowlana przy ul. Pigwowej 5 ma powierzchnię 900 m kw. i przeznaczona jest pod mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze, z dopuszczeniem nieuciążliwych drobnych usług. Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej…

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza III przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grodziskiej 10 w Brwinowie. Przetarg odbędzie się 16 maja 2023 r. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Link do ogłoszenia w BIP

Gmina Brwinów odwołała przetarg dotyczący dzierżawy lokalu użytkowego na targowisku miejskim.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza III przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się w miejscowości Kanie, gmina Brwinów. Przetarg odbędzie się 11 maja 2023 r. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej - LINK

Przetarg na dzierżawę dwóch pawilonów z przeznaczeniem na działalność związaną ze sprzedażą akcesoriów nagrobkowych odbędzie się 15 marca 2023 r.

Czytaj więcej….