Zanim Rada Miejska w Brwinowie podejmie uchwałę wyznaczającą granice obszarów zdegradowanych na terenie gminy Brwinów oraz obszarów, na których będzie prowadzona rewitalizacja, mieszkańcy i zainteresowani tematem mogą wnieść swoje uwagi.

Jak możemy zmieniać szkołę? – nad odpowiedzią na to pytanie będą się zastanawiać uczestnicy debaty dotyczącej kierunków zmian w szkolnictwie, która odbędzie się 4 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Żółwinie.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż 2 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. 

30 sierpnia w dworku Zagroda w ramach kontynuacji obchodów 100. rocznicy bitwy warszawskiej odbył się pokaz filmu „Cud nad Wisłą” z muzyką na żywo w wykonaniu Marcina Pukaluka. 

Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, które będą przeprowadzone od 5 września do 7 października 2020 r.

Gmina Brwinów w tym roku nie prowadzi zapisów na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Szczepienia są częściowo lub w całości refundowane przez NFZ.

Od 1 września br. zmienią się rozkłady jazdy autobusów linii B2, B3 i B7.

Czytaj więcej…

Podczas nadzwyczajnej sesji w Trzebiatowie 26 sierpnia br. tamtejsi radni zdecydowali o nadaniu promenadzie nazwy Aleja Brwinowska oraz przyznaniu Markowi Winiarskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Trzebiatów.