W niedzielę 19 lutego 2012 r. na kortach w Brwinowie została zainaugurowana akcja „Każde dziecko gra w tenisa”. Prezes KS Tennis Life Jarosław Gogacz przedstawił ambitne plany klubu.

W szkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego uczestniczyli w sobotę 18 lutego 2012 r. strażnicy miejscy i przedstawiciele zespołu zarządzania kryzysowego z gminy Brwinów.

Most na Zimnej Wodzie został dopuszczony do użytkowania. Kierowcy udający się z Brwinowa w stronę miejscowości Koszajec, Moszna, Domaniew mogą już korzystać z wyjazdu ul. Powstańców Warszawy oraz nowego mostu.
W dniach 20, 22 i 24 lutego 2012 r. Rejon Energetyczny Pruszków planuje wyłączenia energii elektrycznej w Kaniach, Kotowicach i Żółwinie. 

W piątek 17 lutego o godz. 14.00 upływa termin składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. W pracach komisji konkursowej będą mogli uczestniczyć reprezentanci stowarzyszeń.

„Tenis 10. Każde dziecko gra w tenisa” to doskonały pomysł na popularyzację tej dyscypliny. KS Tennis Life zaprosił do współpracy wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Brwinów i Podkowa Leśna: ich uczniowie będą uczestniczyć m.in. w bezpłatnych lekcjach minitenisa oraz turniejach i rozgrywkach międzyklasowych i międzyszkolnych.

Rada Miejska w Brwinowie na sesji w dniu 10 lutego br. podjęła uchwałę o połączeniu Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 2. Mimo wszelkich obaw, jakie zwykle towarzyszą zmianom - po rozważeniu wszystkich "za" i "przeciw" wychodzi na to, że będzie to dobre połączenie!

Okrągła, 70. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową stała się okazją do przypomnienia historii - nie tylko poprzez symboliczne złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku AK w Brwinowie, ale przede wszystkim poprzez zajęcia edukacyjne i wykłady prowadzone przez Muzeum Historii Polski.