Gmina Brwinów włączyła się do prowadzonej przez Związek Miast Polskich akcji „Stawka większa niż 8 mld”. Wśród złożonych w ubiegłym tygodniu w Sejmie ponad 200 tys. podpisów popierających wprowadzenie zmian w ustawie o dochodach samorządówjest też kilkaset podpisów mieszkańców gminy Brwinów.

W poniedziałek 1 października 2012 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z gminy Brwinów. Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy stowarzyszeń oraz rozpoczęto trwające do 5 października konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.

15 listopada 2012 r., mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium najlepszym uczniom i studentom, którzy mogą pochwalić się wybitnymi wynikami w nauce lub wykazali się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy też sportowymi.

Dwa ostatnie wrześniowe spotkania burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami sołectw odbyły się 25 i 26 września w Kaniach i Parzniewie: w ich trakcie mieszkańcy podejmowali uchwały dotyczące funduszu sołeckiego.  

W dniach 26-27 września 2012 roku w niemieckim Herzbergu nad Czarną Elsterą odbyły się mistrzostwa świata federacji WUAP w wyciskaniu sztangi leżąc, w których z sukcesami startowali członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Brwinowa.

W piątek 28 września 2012 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie gościła ekipa dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej. Efektem ich wizyty będzie reportaż pokazujący, w jaki sposób  środki unijne pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki służą szkole i uczniom. Krótki film powstanie w ramach realizowanego przez PAP projektu „Enter Europa”.

Podczas koncertu, który odbył się w niedzielę 30 września w kościele św. Floriana w Brwinowie, publiczność mogła nie tylko wysłuchać piosenek powstańczych i Armii Krajowej, lecz również włączyć się do wspólnego ich śpiewania.

PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków planuje przerwy w dostawie energii elektrycznej: w środę 3 października w rejonie ul. Sochaczewskiej w Brwinowie, a w piątek 5 października – przy ul. Tęczowej w Otrębusach.