Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły wnioski o dofinansowanie 42 projektów w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. „Bezpieczna Jedynka”, dotycząca Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie, jest jednym z dziewięciu projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny. 

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z przebudową wodociągu w dniach 6-7 grudnia 2012 r. (czwartek i piątek) nastąpi przerwa w dostawie wody w Brwinowie w ul. Brzozowej i ul. Piaskowej na odcinku od ul. Brzozowej w kierunku ul. Borkowej w godz. od 7.00 do 16.00. Mieszkańcy mogą skorzystać z zastępczego źródła wody znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 1 w Brwinowie (ujęcie wody oligoceńskiej).
Gmina Brwinów, Gminny Ośrodek Kultury, stowarzyszenia i firmy starają się pozyskiwać środki zewnętrzne. LGD Zielone Sąsiedztwo opublikowało listy rankingowe projektów, które mają szansę na dofinansowanie ze środków PROW.

W związku z wystąpieniem w latach ubiegłych na terenie powiatu pruszkowskiego przypadków zatruć tlenkiem węgla, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie apeluje o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń grzewczych.

21 listopada Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie świętował Dzień Pracownika Socjalnego. Dzień później dyrektor ŚOPS-u Joanna Dzierzba odebrała wyróżnienie przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Gmina Brwinów ogłosiła drugi przetarg na sprzedaż działek w Brwinowie i Kaniach. Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

W VII naborze wniosków na środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożono łącznie 24 wnioski. Wśród nich 14 z gminy Brwinów.

Papierowe wydanie "Ratusza" ukazało się z datą 19 listopada. W numerze znajdują się m.in. informacje o pozyskaniu środków na planowaną na 2013 r. przebudowę drogi Brwinów-Parzniew oraz sportowych i edukacyjnych wyróżnieniach dla gminy Brwinów.

Czytaj całość ...