Rozpoczęły się prace związane z budową odwodnienia skrzyżowania  ul. Parkowej z ul. Partyzantów oraz na odcinku ul. Turystycznej (w rejonie ul. Parkowej) w Kaniach.

W październiku przy Urzędzie Gminy Brwinów będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

Dziennik „Rzeczpospolita” prowadzi swój ranking samorządów od 15 lat. W tym roku Brwinów uplasował się na 57. miejscu wśród 864 gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

„Foto Brwinów 1939” to tytuł gry trwającej do 15 października 2019 r., na którą zaprasza Stowarzyszenie Projekt Brwinów. Spacer śladami historii każdy może zaplanować indywidualnie. Obowiązkowe jest zabranie ze sobą aparatu fotograficznego.

Trwa budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD w Otrębusach. W związku z tym mogą pojawić się czasowe utrudnienia. Kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Mieszkańcy i podmioty z terenu gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna mogą uzyskać wsparcie swoich działań w pięciu zakresach tematycznych. Nabór wniosków jest pierwszym etapem pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od piątku 27 września (od godz. 18) do niedzieli 29 września zostanie zamknięty odcinek ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie, od LKS Wolta do ul. Kasztanowej. Powiat pruszkowski i gmina Brwinów prowadzić będą w tym rejonie prace drogowe.

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.