Urząd Gminy Brwinów realizuje swoje zadania na bieżąco, ale z uwagi na obecną sytuację zostały zmienione zasady bezpośredniej obsługi interesantów.

Urząd Gminy Brwinów pomaga lokalnym przedsiębiorcom, którzy w tym trudnym czasie mają kłopoty ze sprzedażą swoich towarów i usług.


Kto powinien złożyć nowe deklaracje dotyczące opłat w związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 kwietnia 2020 r.?

Ukazał się kwietniowy numer "Ratusza"

Ratusz - PDF

Gmina Brwinów złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o sfinansowanie zakupu komputerów do zdalnej nauki. Posłużą one uczniom, którzy nie mają sprzętu, aby odrabiać lekcje.

Gmina Brwinów podjęła szereg działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz przygotowuje się na różne scenariusze rozwoju epidemii. Gminny sztab kryzysowy, który koordynuje ich realizację na poziomie samorządu gminy, zebrał się na kolejnym posiedzeniu w czwartek 2 kwietnia br.

Gmina Brwinów nie planuje w obecnej sytuacji zakupu maseczek dla mieszkańców, kierując się przy tym rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Popularne w ostatnim czasie maseczki wielorazowe nie stanowią skutecznej ochrony przed koronawirusem, a mogą dawać ludziom złudne poczucie bezpieczeństwa.

Firma Prograf SG z Milanówka przekazała nieodpłatnie strażnikom SM w Brwinowie 20 sztuk przyłbic do pracy w warunkach epidemii koronawirusa.