Wśród 54 nominowanych w konkursie „Perły Mazowsza” jest dziewięć zgłoszeń z terenu gminy Brwinów - dwie restauracje, bezpłatna szkoła rodzenia, jedno wydarzenie i dwa kluby sportowe oraz trzy imprezy kulturalne. Swój głos na nich można oddać do 21 lutego.

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłosiła nowe nabory wniosków: można skorzystać z premii w wysokości 50 tys. zł na uruchomienie działalności gospodarczej lub otrzymać refundację 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku przedsiębiorstw już istniejących. Spotkanie informacyjne w Brwinowie odbędzie się 16 stycznia br.

Do brwinowskiej policji trafił nowy radiowóz zakupiony z dofinansowaniem budżetu gminy Brwinów. Gmina dołożyła się też do radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 31 stycznia 2020 r. do godz. 14.00.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

1 stycznia 2020 r. swoje setne urodziny obchodziła pani Genowefa Mączyńska. Z tej okazji wizytę Jubilatce złożyli burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Agnieszka Dębowska.

634 uczniów szkół z terenu gminy Brwinów wzięło udział w zajęciach korekcyjnych oraz nauce pływania, które zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 24 stycznia 2020 r. do godz. 14.00.

Czytaj więcej…

Informacja dodatkowa