Szpital Powiatowy w Pruszkowie zawarł z gminą Brwinów porozumienie, w ramach którego oferuje posiadaczom Brwinowskiej Karty Mieszkańca wykonanie badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 po obniżonych cenach.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to nie tylko obywatelski obowiązek. Kto dokona spisu przez internet, ma szansę na wygranie samochodu osobowego i bonów na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł.

brwinowRadni przegłosowali podczas sesji 22 kwietnia 2021 r. apel w sprawie potępienia aktów wandalizmu w obiektach sakralnych oraz poszanowania przekonań i symboli religijnych.

Czytaj więcej [PDF]

Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2021–2027” zostaną przeprowadzone w dniach od 4 maja do 4 czerwca 2021 r.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji harcerskich oraz aktywizacji seniorów z gminy Brwinów. Oferty można składać do 20 maja 2021 r. do godz 16.

Ogłoszenie konkursu w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Od stycznia 2021 r. zmieniły się zasady odbierania bioodpadów na terenie gminy Brwinów. Częstotliwość ich odbioru jest różna w poszczególnych okresach roku.

001Brwinów otrzyma dotację samorządu województwa mazowieckiego na rozbudowę ulicy Kępińskiej. 22 kwietnia br. została podpisana umowa na przekazanie dofinansowania dla tej inwestycji.

21 kwietnia 2021 r. burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński i prezes zarządu spółki Nafibud Robert Micał podpisali umowę na budowę biblioteki.