W związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą poniedziałek 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy.

Do 30 listopada br. będzie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców, która ma pomóc w opracowaniu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów”. Głównym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości 45 936,00 zł na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych od 31 października do 2 listopada br. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza w Brwinowie.

W piątek 2 listopada br. autobus linii B9 Żółwin - Owczarnia – Żółwin (szkoła) nie będzie kursował. W tym dniu nie będą odbywać się zajęcia w Szkole Podstawowej w Żółwinie.

Strażacy z Biskupic od ponad dwóch miesięcy cieszą się z nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo, który zastąpił wysłużonego Stara z 1984 r.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński podczas spotkania Klubu „Teraz Polska”, które odbyło się 22 października 2018 r. w Muzeum Sportu i Turystyki, odebrał certyfikat uprawniający do dalszego posługiwania się Godłem „Teraz Polska”.

Gmina Brwinów chce ograniczyć zanieczyszczenie powietrza pochodzące ze spalania węgla. Pod obrady Rady Miejskiej w Brwinowie trafi w listopadzie br. projekt gminnego programu dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania.