Zakończyła się już tegoroczna edycja Festiwalu Otwarte Ogrody w gminie Brwinów. Różnorodny program wydarzeń artystycznych i ciekawych spotkań pozwalał na ciekawe spędzenie czasu i poznanie gościnnych i życzliwych gospodarzy ogrodów.

XII edycja konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa odbyła się 6 czerwca w hali sportowej w Brwinowie. Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Brwinów sprawdzili swoją wiedzę z przepisów ruch drogowego i bezpiecznego zachowania na drodze.

Chorągiew Stołeczna ZHP złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Drugi wtorek miesiąca to czas gminy Brwinów na antenie Radia Bogoria. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą w Brwinowie w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zawraca się z prośbą o rozsądne korzystanie z wody.

W sobotę 15 czerwca na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka elektroodpadów. W zamian za zużyty sprzęt będzie można otrzymać sadzonki roślin lub gadżety. Wyznaczono cztery punkty odbioru: w Kaniach, Owczarni, Brwinowie i Biskupicach.

Już w najbliższy weekend 8 i 9 czerwca w gminie Brwinów odbędzie się coroczny Festiwal Otwarte Ogrody.

Czytaj więcej…[JPG]

W dniach 18-19 maja oraz 1-2 czerwca 2019 r. odbyły się pierwsze szkolenia pt.: „Działam w sieciach społecznościowych” w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.