Gmina Brwinów przystępuje do realizacji projektu „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła”. Dane od mieszańców będą zbierać ekoankieterzy.

Chorągiew Stołeczna ZHP złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Ustawa nakłada na wszystkich obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Uporczywa odmowa grozi karą grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych. Już trwają przygotowania pierwszych wniosków do sądu.

Dyrektor Danuta Barabasz oraz Anna Adamkiewicz opowiadają o promocji czytelnictwa i kreatywnych działaniach podejmowanych przez Bibliotekę Publiczną w Brwinowie - wywiad przeprowadził redaktor Michał Śmigielski.

Gmina Brwinów zapewnia wszystkim dzieciom powyżej 3. roku życia, które wzięły udział w rekrutacji, miejsca w przedszkolach – czterech gminnych oraz dwóch niepublicznych, które złożyły swoje oferty w otwartym konkursie.

Od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Stowarzyszenie Koty Prezesowej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Gmina Brwinów realizuje dwuletnie zadanie dotyczące przebudowy ciągu ulic na terenie północnego Brwinowa. Obecnie kończą się prace przy budowie odwodnienia.