Niepubliczne przedszkole Tuptuś (ul. Dworska 5, Brwinów) będzie przyjmować w nowym roku szkolnym dzieci z terenu gminy Brwinów, dla których zabrakło miejsc w przedszkolach publicznych. W kolejne piątki 18 i 25 maja oraz 8 czerwca o godz. 17 rodzice i opiekunowie przyszłych przedszkolaków będą mogli odwiedzić przedszkole - na dzieci będą czekać niespodzianki, poczęstunek i zabawy.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów zachęca mieszkańców gminy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na największy owoc i warzywo.

Przedszkole w Otrębusach ogłasza nabór pracowników do nowej siedziby przy ul. Piaseckiego. Dokumenty można składać do piątku 25 maja 2018 r.

Od 15 do 22 maja w Brwinowie można zwiedzać instalację sensoryczną CUBE, dzięki której można doświadczyć, jak odbierają świat osoby z autyzmem.

Do grona partnerów Brwinowskiej Karty Mieszkańca dołączyła Niepubliczna Szkoła Podstawowa FAMILIA Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie, która oferuje 5% zniżki na comiesięczne czesne w pierwszym roku nauki. 

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert (nabór uzupełniający) na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 600 tys. zł brutto.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 14 i 15 maja w Krośnie Wsi.