Ponad 50 tys. zł to środki, które gmina Brwinów pozyskała na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 

Gmina Brwinów pozyskała dotację w wysokości 9 tys. zł na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów w ramach projektu „Trzymaj się prosto”. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w marcu.

ikonaseniorplus1 marca br. rozpoczęły działalność Klub Seniora+ oraz zmodernizowana świetlica socjoterapeutyczna przy OSP w Żółwinie.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej we wtorek 6 marca w Kaniach oraz w piątek 9 marca w Otrębusach i Brwinowie.

Wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 23 marca 2018 r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.

Ogłoszenie

W związku z pracami prowadzonymi na linii kolejowej i utrudnionym przejazdem przez tunel, od środy 28 lutego 2018 r. do zakończenia prac, wszystkie kursy autobusów linii B6 (Pruszków) i B8 (Podkowa Leśna) będą się rozpoczynać z przystanku Brwinów Urząd Gminy. Kursy linii B6 będą się kończyć na przystanku Zespół Szkół Ogólnokształcących, a linii B8 na przystanku Brwinów Urząd Gminy.

1 marca 2018 r. w godzinach 09:00-16:00 zostaną przeprowadzone kolejne testy „Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”.