PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 13 marca w Brwinowie 14 i 15 marca w Kaniach i Otrębusach.

Spółka Wodna Brwinów podsumowała swoją działalność w 2017 r. Delegaci udzielili absolutorium zarządowi i uchwalili budżet na 2018 r.

W sobotę 24 marca na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona mobilna zbiórka elektroodpadów. W zamian za zużyty sprzęt będzie można otrzymać sadzonki roślin. Wyznaczono cztery punkty odbioru elektroodpadów: w Brwinowie, Otrębusach, Mosznie i Żółwinie.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.: w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Brwinów.

Zarządzenie [PDF]

Burmistrz Gminy Brwinów przypomina użytkownikom wieczystym nieruchomości gminnych o konieczności uiszczenia opłaty rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w dotychczasowej wysokości. Termin wnoszenia opłat za rok bieżący upływa 31 marca 2018 r.

 

Gmina Brwinów ukończyła kolejny etap budowy kanalizacji w Owczarni. Do sieci będą mogli podłączać się mieszkańcy ulic Żółwińskiej, Wazów, Łokietka, Mieszka I, Chrobrego, Anny Jagiellonki, Jadwigi, Kingi oraz Bony.

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie organizuje konferencje i warsztaty pod hasłem „Nowoczesne kierunki rozwoju edukacji i aktywności fizycznej”. 17 marca tematem przewodnim będzie koszykówka, a 14 kwietnia – badminton.