Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Akademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na zagospodarowanie zieleni parku miejskiego oraz budowę murków i ogrodzeń z gabionów.

Radio Niepokalanów gościło w ogrodzie archeologicznym „Brwinów z żelaza”, na pikniku ŚOPS „Ekogodziny dla rodziny”, a także odwiedziło warsztaty artystyczne w Galerii ArtWilk oraz Ogród Zimozielony.

W sierpniu 2017 r. Starosta Pruszkowski wydał zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie jednej z posesji w Kotowicach. Tematem zajęła się Komisja Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego.

Do 19 lipca 2018 r. do godz. 15.00 przyjmowane są wnioski w konkursie dotacyjnym skierowanym do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. W ramach programu można ubiegać się o środki  w wysokości do 5 tys. zł.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, dyrektor Biblioteki Publicznej Danuta Barabasz oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.