Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Moszna Wieś.

Radni Rady Miejskiej w Brwinowie przyjęli „Program wspierania rodziny w gminie Brwinów na lata 2018-2020”. Działania pomocowe realizowane będą przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej w poniedziałek 19 lutego w Brwinowie, Kaniach i Otrębusach.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektorki: Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera – Danuta Barabasz i Gminnego Ośrodka Kultury – Anna Sobczak.

Od 19 do 22 marca 2018 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.

Topola czarna rosnąca w parku miejskim w Brwinowie została uznana za pomnik przyrody. Drzewo otrzymało nazwę „Dobrawa”.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 17 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię.

W piątki 16 i 23 lutego br. Urząd Gminy Brwinów będzie czynny w godz. 8-15